Navigation auf uzh.ch

Suche

Schateiland - een gedragstherapeutisch computerspel

Technische FAQs

Welke technische voorwaarden zijn nodig om Schateiland te kunnen spelen?

Minimale systeemkonfiguratie:
Windows: Microsoft Windows 2000, Intel Pentium II, 450 MHz, 128 MB RAM
Macintosh: Mac OS X 10.1, Power PC G5, 1.8 GHz, 256 MB RAM

Aanbevolen systeemkonfiguratie:
Windows: Windows XP / Windows Vista, Intel Pentium 4, 3 GHz, 256 MB RAM
Macintosh: Mac OS X, Intel Core Duo, 1.83 GHz, 256 MB RAM  

Hoe navigeer ik door Schateiland?

Schateiland is geprogrammeerd in Flash 9; de Flash-Player is in het spel geintegreerd. Het spel begint met een inleiding, die naar wens kan worden overgeslagen. Daarna kunnen op de schatkaart de verschillende levels worden gekozen. Sommige opgaven (Level 2 en 5) zijn makkelijker te spelen met een conventionele muis dan met een touch screen. Voor Level 2 geldt: waar de muiswijzer verandert in een hand is een muis verstopt.

Nadat in Level 6 alle opgaven zijn opgelost en de zesde zeester op zijn plaats gezet is, verschijnt op de schatkaart een kleine blinkende schatkist. Als je deze aanklikt, wordt de grote schat zichtbaar. Door nog een keer te klikken kom je terug naar de schatkaart en met ‚verder’ naar de oorkonde. Ga je met de muis op de oorkonde staan, licht deze op. Klik je hem aan, wordt de tekst voorgelezen. Tegelijk kan de oorkonde in kleur worden uitgeprint.

Het spel kan met Esc worden beeindigd. Met de Home-toets kom je op de full-screen-mode. Door op de muzieknoot in de linker onderhoek te klikken, kun je de muziek aan- en uitzetten.  

Hoe kom ik aan de wachtwoorden?

Voor level 2 tot en met 6 is een wachtwoord nodig. Het wachtwoord staat cursief vermeld in de tekst van de schatkaart van het voorafgaande level. Een mogelijke huiswerkopdracht voor het kind is het, het wachtwoord voor de volgende sessie te moeten onthouden.

Waarom is Schateiland niet in 3-D? Waarom zijn er geen animaties?

Voor Schateiland stond maar een zeer klein budget ter beschikking. Zonder de grote inzet van alle betrokkenen was het niet mogelijk geweest, het spel in deze vorm te realiseren. Natuurlijk kan men kritiseren dat Schateiland ‚alleen’ een drag-and-drop spel is dat nog niet eens over 3-D grafiek beschikt. Toch hebben wij ons bewust tot de absoluut noodzakelijke techniek beperkt – 3-D grafieken en animaties mogen weliswaar attractief zijn, maar ze zijn voor het overbrengen van de therapeutische boodschap niet echt noodzakelijk, terwijl ze het budget extreem belasten.

   

Weiterführende Informationen

Kostprijs

Schateiland is een vakinstrument voor een beperkt aantal gebruikers. De kostprijs bedraagt 160 CHF of 150 Euro.